31-01-12

Nu lanserar Jobbsafari ett smart statistikverktyg

Innan jul lanserade Jobbsafari sin mobilapp för jobbsökning på iPhone och Android.

Nu lanserar Jobbsafari ett "statistikverktyg med grafer" över antal profilannonser. Detta är ett cirkeldiagram där du kan se fördelningen av annonser på verksamheten, kanal, kategori och region. Grafen visar även utvecklingen på platsannonser över tid.

Du kan även att göra sökningar och få en överblick av utvecklingen i antalet platsannonser för specifika titlar, företag eller regioner. Du kan även göra sökningar på till exempel "många bollar i luften" och se att detta minskar eftersom den tidigare populära "titlen" uppenbarligen gått ur modet, på andra sidan har efterfrågan på Perl- programmerare ökat.

Dessutom kan du till exempel få ett cirkeldiagram av de största arbetsgivarna i Sverige. Det finns många alternativ om du är intresserad av statistik och vill undersöka vilka typer av jobb som efterfrågas.

Prova statistikverktyget med grafer här: http://www.jobbsafari.se/cgi/jobsearch/analysis.cgi

Lycka till med jakten på ditt drömjobb!

Kategorier