Pressmeddelanden - Samhälle

Han bevarar vårt byggda kulturarv

Ole Drachmann driver sedan 2013 sin egen arkitektfirma, Drachmann Arkitekter, efter en livslång karriär i branschen. En stor del av Ole Drachmanns arbete föregår i Sverige där han är efterfrågad i förbindelse med stora restaurerings- och moderniseringsuppdrag a

När tolerans blir förtryck - Ny bok om mångkulturalismens fällor

15 danska och svenska forskare gör i en ny bok upp med mångkulturalism som ideologi och kritiserar den rädsla de båda ländernas medier och politiska etablissemang har för att att beröra ämnet. Framför allt är boken dock ett upprop till vänstern, som flera av

mySafety: Fanna Ndow Norrby utsedd till Årets Nätängel 2015

Fanna Ndow Norrby vinner utmärkelsen tack vare sitt stora engagemang och hårt arbete för att motverka näthat.

22-04-14 Jobbsafari.se

Arbetsmarknads-undersökning i Sverige: Många vill ha jobb inom kommunen - få söker

Jobbsafari har nyligen gjort en undersökning bland mer än 6000 anställda inom den offentliga och privata sektorn i Sverige. På riksplanet visar undersökningen att nästan var sjätte är aktivt jobbsökande och åtta av tio vill ha ett jobb inom kommunen. Samtidig

AMAP - ett Age management projekt

En av Europas största utmaningar är den åldrande befolkningen. Med tanke på att många medlemsstater genomför politik och reformer som främjar äldre vuxna att arbeta längre senare i livet, förväntas sysselsättningsgraden för äldre vuxna i åldern 50 + öka

Sveriges Åkeriföretag föreslår ny kontrollmyndighet

Sveriges Åkeriföretag föreslår regeringen (näringsdepartementet) att en ny myndighet med uppgift att bland annat genomföra kontroller av fordon på väg ska bildas.Bakgrunden till Sveriges Åkeriföretags förslag är den mängd av överträdelser av oseri

Justitieministern till SiS ungdomshem Råby

SiS ungdomshem Råby i Lund får besök av justitieminister Beatrice Ask i dag. Institutionen är en av sju inom Statens institutionsstyrelse, SiS, som bedriver vård och behandling av ungdomar som blivit dömda till sluten ungdomsvård. SiS har fått regeringens uppdra

Advokat Elisabeth Massi Fritz blir ny ordförande för BOJ i Skärholmen

BOJ Skärholmen hör till den Brottsofferjour i Sverige som har störst antal brottsoffer som söker stöd och hjälp varje år. Det är fråga om grova våldsbrott, många utsatta är kvinnor, barn och ungdomar. Många har en stor hotbild och känner en fruktan för si

Haninges låneskuld minskar

Haninge kommun har under de senaste fyra åren uppvisat starka bokslut. Därmed har man lyckats minska låneskulden från 613 till 430 mkr under mandatperioden. Av 2010 års överskott på 142,7 miljoner kronor avsätts nu 100 mkr för framtida pensionsutbetalningar.

Haninge satsar på grön pedagogik

Haninge kommun satsar nu på grön pedagogik – totalt ett 60-tal förskole- och grundskolelärare bjuds 8–9 mars in till studiedagar i klimatpedagogik.– Klimatpedagogik är en av åtgärderna som ska genomföras inom ramen för den antagna klimatstrategin. Sy

Haninge på internationell investerar- och fastighetsmässa MIPIM 2011

Haninge kommun deltar, i samarbete med Stockholm – The Capital of Scandinavia, på den internationella mässan för investerare och företag i fastighetsbranschen, MIPIM 2011. Syftet är att sätta Haninge kommun på kartan för aktörerna på området. Främst för sv

Ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem har tillsammans med SRV återvinning tagit fram ett förslag till avfallsplan fram till 2020. Avfallsplanen och renhållningsföreskrifterna ska ge invånare och företag inom verksamhetområdet en bra avfallshantering o

Haninge får extra pengar för säkrare trafik

Haninge får 2,6 miljoner kronor från staten för säkrare cykelstråk, tryggare skolmiljö och för att göra busshållplatser mer tillgängliga för handikappade. Totalt har Trafikverket i Stockholms län 40 miljoner för så kallad statlig medfinansiering.–

Ny konstgräsplan i Brandbergen

I fredags beslutade grund- och förskolenämnden att Klockarbergsskolans verksamhet flyttar till Brandbergsskolan. I och med att Klockarbergsskolans paviljonger flyttas kan nu kommunen satsa på att bygga en ny konstgräsplan. Den nya konstgräsplanen planeras att stå

Bättre lokaler för Klockarbergsskolans elever

Klockarbergsskolan har sedan 2006 varit lokaliserad i tillfälliga paviljonger uppställda på fotbollsplanen i Brandbergen. Idag beslutade grund- och förskolenämnden att Klockarbergsskolan flyttar hela sin verksamhet till Brandbergsskolans lokaler från hösten 2011.

Barn och ungas hälsa – fokus i Haninge

Haninge tar nu krafttag för att säkerställa att barn och unga ska må bra. En utgångspunkt till detta är den nyligen framtagna rapporten om barn och ungas psykiska hälsa i kommunen. Under våren kommer bl.a. strategier att tas fram utifrån rapporten. På måndag

Haninge fortsätter utvecklingen av kundval

Efter att ha infört kundval inom hemtjänst för äldre fortsätter nu Haninge med utvecklingen av kundval. Socialnämnden tar idag beslut om att införa kundval inom tre olika verksamheter: ledsagare, avlösarservice och hemtjänst under 65 år. – Genom att i

Haninge utvecklar Jordbro

Kommunledningen i Haninge har tagit fram en politisk vision och ett handlingsprogram för Jordbro. Idag tar kommunstyrelsen beslut om att skicka ut förslaget på remiss till nämnderna för synpunkter. – Eftersom utvecklingen av Jordbro är en viktig fråga ko

Fler i arbete i Haninge - arbetslösheten sjunker!

Arbetsförmedlingens månadsstatistik visar att arbetslösheten har gått ned i Haninge jämfört med år 2010. Antalet sökande i arbete har ökat med 37,5 procentenheter, 3,6 procentenheter färre är öppet arbetslösa och antalet öppet arbetslösa ungdomar i 18-24

Haninges preliminära bokslut + 143 mkr

Det preliminära bokslutet visar på att Haninge kommun återigen klarar de ekonomiska målen med god marginal. Resultatet för 2010 beräknas bli ett plus på 143 miljoner kronor. – Det positiva resultatet beror bland annat på att utfallet av skatter och gene

Rådgivare till iransk oppositionsledare besöker Stockholm

”Tillåt fredliga demonstrationer vid årsdagen av den iranska revolutionen nästa vecka. Ni kommer att se hur impopulära ni är, betydlig mer impopulära än Mobaraks och Ben Alis diktaturer.”Detta är Ardeshir Arjomands budskap till regimen i Iran som påst

SiS ungdomshem följer lagar och förordningar

Socialstyrelsens granskning av SiS ungdomshem visar att institutionerna i huvudsak följer lagar och förordningar i de delar granskningen avsett – men att det förekommer brister i dokumentationen.– Det är glädjande att få ett kvitto på att det vi gör i

Nytt byggnadsminne på Dalarö i Haninge

Anders Franzéns sjöbod i Dalarö fiskarhamn är nu byggnadsminnesförklarad. Det är inte bara själva sjöboden utan också Anders Franzéns livsgärning som lett till att länsstyrelsen fattat beslutet. Sjöboden ligger vid Anders Franzéns trappor i Tullbacken. Dal

Dags att ge förslag till Maxingemiljonen i Haninge – 10 000 kronor i matcheckar för bästa idén

2008 byggdes sportplanen Maxingevallen i Jordbro, 2009 gick pengarna till att handikappanpassa Maxingeslingan runt sjön Rudan i Haninge. Det var de första två projekten i ICA Maxi Haninges femmiljonerssatsning för Haninge invånare. Nu startar ICA Maxi Haninges idé

Manslots inrättas i Haninge kommun

Haninge kommun utvecklar arbetet mot våld i nära relationer via en Manslots. Verksamheten är till för män som hamnat i svårigheter i samband med separation, vårdnadskonflikt, våld, för mycket alkohol etc. Manslotsen öppnar i januari 2011. Våld i nära