Pressmeddelanden - Jordbruk

Sällsynt bra unghästar på online-auktion

För första gången i Danmark ska en ytterst intressant samling unga hopphästar auktioneras ut på nätet. Det är hästar med stor kapacitet för både banhoppning och jaktridning. Auktionen anordnas av Campen Auktioner, som räknar med stor uppmärksamhet även frå

Övertog känt konkursbo: Hittade många värdefulla maskiner hos kunder

Ett större detektivarbete ledde fram till att omkring 100 jordbruksmaskiner grävdes fram från boet när Jens Almar övertog det konkursrammade Scan-Agro förra året. De många maskinerna var utlånade eller uthyrda till kunder, och var därför inte synliga för upp

03-10-13 FCSI ApS

De senaste fullskalestudierna visar att Active NS kan minska lukt och utsläpp av ammoniak från flytgödsel med 23 %

Flytgödseltillsatsen Active NS har precis godkänts av IPPC då flera oberoende laboratorietester i Europa har visat att produkten kan minska ammoniak och lukt i flytgödsel med 20–25 % Utöver laboratorietester har även fullskalestudier genomförts i bostäd

Fjärrstyrd värme till smågrisarna

Nu kan lantbrukaren sitta vid sin dator eller sin smartphone och reglera värmen hos smågrisarna ute i stallet, så det inte blir varken för varmt eller för kallt för dem.Smågrisar behöver extra värme. Det får de typiskt i ett hörn i grisstian, där man

Nyckeln bestämmer hur fort du får köra

Tänk dig, att du får utlämnat en enda nyckel, som passar till alla bilar i firman. Även om du väljer den smartaste bilen, är det först när du sätter nyckeln i tändningslåset, som du kommer underfund med, om din nyckel har kodats till att du får köra just de

Elektronisk fågelskrämma låter som en rovfågel

En ny elektronisk fågelskrämma använder fåglarnas egna varningsläten eller lätet från en rovfågel för att skrämma bort de objudna gästerna.Den intelligenta fågelskrämman AniMan registrerar först lätena från de fåglar, som finns i området, och s

Ettusen meter vattenslang på världens största bevattningsmaskin

En ny bevattningsmaskin med inte mindre än en tusen meter lång slang gör den til världens största.När slangen rullas ut på jorden, startar bevattningen, och maskinen drar sig hem igen själv och rullar upp slangen. Det tar upp till 40 timmar, innan den ko

Haninge kommun intensifierar arbetet med att kartlägga skyddsvärda naturområden

Nike NFL Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.Miljönämnden satsar drygt en halv miljon kronor (600 000) p

Rosor på Falsterbonäset

Cheap NFL Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.För fjärde året i följd genomför Falsterbon

26-10-08 WGR Data AB

Ny webbportal för miljömedvetna konsumenter

Många svenskar vill handla lokalproducerade varor, något som inte alltid är helt enkelt. Därför lanseras nu lokalproducerat.net, som ska hjälpa den som vill hitta lokalproducerade varor.- Vi vet att många vill medverka till att minska miljöbelastningen,

Danska regeringen hotar torsken i Östersjön

I nästa vecka börjar förhandlingarna i EU om torskkvoterna i Östersjön. Den vetenskapliga rådgivningen har slagit larm och rekommenderat omedelbart fiskestopp för att rädda torsken men den danska fiskeministern vill istället öka fisket.Den danska reger

MERIAL övertar försäljningen av egna produkter i Norden

Merial har etablerat en ny avdelning i Danmark som ska ta hand om försäljningen av veterinära läkemedel och vacciner i samtliga länder i Norden.Merials banbrytande produkter är kända över hela världen bland dem som sysslar med djur, oavsett om det handl