25-04-17

Musik | Mennesker | Miljø


Stor fejring af rund fødselsdag - 111 år
Musik | Mennesker | Miljø

En kulturinstitution, et dannelsessted, et uddannelsessted, et arnested for personligheder. En af formændene for Aurehøjs Venner, Mika Heilmann, har svært ved at vælge ordene, når hun skal fortælle om skolens 111 års jubilæumsfest.

Aurehøj Gymnasium fejrer sin 111 års fødselsdag fredag den 28 april fra kl. 16 til kl. 19, blandt andet med to store koncerter, hvor de tidligere Aurehøjelever Dodo Gad og Philip Faber er konferencierer. Dagens omfattende program er et eksempel på et meget tæt samarbejde mellem skolen, eleverne og forældrekredsen i bestyrelsen for Aurehøjs Venner. ”Aurehøj er ganske enkelt unikt som gymnasium, kulturinstitution mv.”, fortsætter Mika Heilmann. ”Her er et fantastisk miljø såvel kunstnerisk som fagligt og menneskeligt.”

”Aurehøj underviser eleverne på et højt fagligt niveau, men endnu vigtigere udvikles eleverne til at blive modne, selvstændige mennesker med stor respekt for både individet og fællesskabet. Det er i livet som i et orkester sådan, at alle jo ikke kan være solister. Man skal også lære at træde lidt tilbage og give plads for andre,” siger Mika Heilmann.

På fødselsdagen er der en unik mulighed for at se og opleve skolen og dens miljø. Der er to store koncerter, mange mindre arrangementer og en lille mindeudstilling i gården, hvor en stikker blev likvideret under 2. verdenskrig.

Skolen er åben for gæster fra kl. 16 til kl. 19. Alle er velkomne, hvad enten man er tidligere elev, forældre til elever eller måske kommende elev. Kom og få et indtryk af Aurehøj anno 2017.

Relevant information

Billetter til de to store koncerter kan fås her:
http://aurehoej.dk/aurehoejs-111-aars-foedselsdagsfejring/

Historisk foto


3961 x 3110 pixel    3,70 mb
Aurehøj før tilbygning


1299 x 764 pixel    0,40 mb
Hovedbygningen i dag


607 x 300 pixel    0,09 mb
Skolen er klar til fødselsdag


4808 x 2847 pixel    3,95 mb

Kategorier

Kultur · Uddannelse ·