18-04-17

Vækst og udvikling i hele Danmark


Jordfordelinger og den nye planlov er blandt nøglerne til den fortsatte vækst i hele Danmark. Og politikerne er positive over for at tænke værktøjerne ind i finanslovsforhandlingerne. Det kom frem under Den danske Landinspektørforenings store vækstkonference i København
Hvordan sørger vi for at skabe vækst både i byerne og på landet? Og hvordan sikrer vi, at der ikke kun er fokus på kvantitativ vækst, men også kvalitativ udvikling i Danmark? Det var nogle af de store spørgsmål, der blev sat fokus på under Den danske Landinspektørforenings vækstkonference i København.

Spørgsmålene blev søgt besvaret af en række faglige eksperter, opinionsdannere og politikere oplæg, der fra hver deres vinkel talte ind til den overordnede vision om vækst i hele Danmark, som skiftende regeringer gennem forskellige vækstudspil har fremsat i de senere år.

Og uanset om det er planlov, natur- og miljøpakker, fingerplan eller kommune- og lokalplaner, så er landinspektører en faggruppe, der på et eller andet tidspunkt bliver involveret for at udmønte planerne i praksis.
-Til det formål er landinspektørerne udstyret med en faglig værktøjskasse fuld af redskaber, som kan understøtte udviklingen og væksten både i byområder og i landdistrikter, lød det fra Torben Juulsager, der som formand for Den danske Landinspektørforening indledte konferencen.

Detailhandelen er afgørende
En af de organisationer, der er mest aktiv i debatten om vækst i hele Danmark, er De Samvirkende Købmænd, hvor adm. direktør John Wagner både så den danske detailhandelsudvikling i et historisk og i et internationalt perspektiv.
-Det hedder jo købstæder, fordi man kan købe noget. Det er derfor vigtigt, at man både gennem national lovgivning og lokalt i kommunalbestyrelser og byråd sikrer rammebetingelser, der understøtter dagligvareforsyningen. Huspriserne er ganske enkelt højere og liggetiderne lavere, hvis der er en dagligvareforsyning i lokalområdet, sagde John Wagner.

I forhold til liberalisering af planloven gennemgik John Wagner en række internationale eksempler på detailhandelens betydning for lokalområder med USA som et af de aktuelle skrækeksempler på en fejlslagen politik.
-I USA står der i øjeblikket 250 tomme malls, der ligner spøgelsesbyer rundt om i det amerikanske landskab. I Californien har man derfor taget ved lære af den fejlslagne udvikling med at tømme byerne for butikker og har i stedet etableret et indkøbscenter, der ligner en by med et torv og hvor folk tiltrækkes af den klassiske købstadsatmosfære. Den slags erfaringer er vigtige at inddrage, ligesom vi skal være bevidste om, hvordan vi favner mulighederne og faldgruberne ved nethandel. Det er afgørende, at vi som samfund er bevidste om detailhandelens rammebetingelser, så vi ikke risikerer at stå med tomme landsbyer og købstæder, understregede John Wagner.

Positiv udvikling i landdistrikterne
Detailhandelens stemme i debatten blev sekunderet af Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd. Organisationens mission er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for Landdistrikter og yderområder.

Og formanden indledte med en positiv konstatering om, at 82 kommuner ifølge de seneste opgørelser har oplevet befolkningsfremgang i de senere år.
-Den positive udvikling giver god anledning til, at man rundt om i Danmark fortæller den gode historie om sit lokalområde. Det er vigtigt, at lokalbefolkningen tager vare på egen udvikling og finder de lokale styrkepositioner. Både turisme, fiskeri, landbrug, kulturhistorie og mange andre lokale og regionale vartegn giver muligheder for at tiltrække borgere og virksomheder, sagde Steffen Damsgaard.

Han fremdrog en række positive eksempler på fornyet liv i landdistrikterne. Blandt andet, at nye priser på færgefart har givet nyt liv i mange ø-samfund og at forbedret infrastruktur såvel på vejnettet som digitalt også bidrager til at udvikle hele Danmark.

Landbruget kan bidrage
Landbruget gav også deres besyv med. Bedre arealudnyttelse var et centralt tema i oplægget fra Landbrugsrådgivning Syd, hvor formand Antoni Stenger fremhævede de miljømæssige, økonomiske og trafikale fordele ved øget anvendelse af jordfordeling, der er et effektivt værktøj til at skabe bedre lønsomhed og dermed vækst over hele landet.
-Der sker næsten ingen jordfordeling i dag. Det kunne fremmes ved at man fjernede tinglysningsafgiften på jordfordeling, og at man sætter nogle puljer af til at få udført opgaverne. Da der i dag stort set ikke foretages jordfordeling, så mister staten ikke indtægter som følge af at fritage jordfordeling for tinglysningsafgift, pointerede Antoni Stenger.

Politisk debat med positive toner
Landinspektørerne havde inviteret en bred vifte af ordførere fra Folketingets partier til at deltage i en paneldebat, hvor de kunne give deres partiers syn på, hvordan de vil sikre væksten og udviklingen i hele Dan mark. Radiovært og politisk kommentator Jarl Cordua var ordstyrer i debatten, der tog tråden op med temaer fra dagens debatter om både planlov og jordfordeling.

Ordførerne fra to af Folketingets store partier, folketingsmedlem Erling Bonnesen fra Venstre og Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet var positive over for at kigge på mulighederne ved øget anvendelse af jordfordeling som vækstværktøj.
-Bedre arealudnyttelse i landbruget er jo et af de emner, der tales mest om blandt Folketingets ordførere på området i øjeblikket og jeg kan sagtens forstå pointen med at fritage jordfordeling fra tinglysningsafgift enten for en periode eller permanent. Jeg hverken kan eller vil love noget om, hvad vi kan finde frem til med de andre partier, men jeg kan love, at jeg gerne vil tage det med i drøftelserne under finanslovsforhandlingerne, sagde Erling Bonnesen.

Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet tog tråden op og bekræftede, at han ligesom Venstres ordfører gerne ville tage sagen op politisk.
-Jordfordelinger er nærmest blevet et mantra på Christiansborg, men vi mangler at tage skridtet fra mantra til konkret handling. Det er jo oplagt, at når der ikke foregår meget på området i dag, er det formentlig et begrænset provenu staten vil gå glip af, hvis man fjerner tinglysningsafgiften. Ligesom Venstre tør jeg ikke love noget på Socialdemokraternes vegne, men jeg er meget glad for de input, vi har fået i dag og vil meget gerne tage opfordringen med tilbage til Christiansborg, sagde Christian Rabjerg Madsen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen overbragte gode nyheder
Konferencens hovedtaler var den konservative erhvervsminister Brian Mikkelsen, der i sit indlæg berørte nye muligheder for vækst og udvikling i landdistrikterne gennem den aktuelle revidering af planloven, der andenbehandles til maj og forventes at træde i kraft pr. 1. juli i år. I sit indlæg havde erhvervsministeren endvidere en række konkrete nyheder og positive budskaber med til flere af konferencens deltagere.
-Vi indfører et landdistriktsfilter, der betyder, at al lovgivning fremover skal vurderes særskilt i forhold til betydningen for landdistrikterne, sagde erhvervsminister Brian Mikkelsen, der høstede et anerkendende nik fra Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd.

Opfordring: Nedsæt en areal- og plankommission
Tidligere landsplanchef Niels Østergård opfordrede ministeren til at nedsætte en bredt sammensat areal- og plankommission.
-Flere forhold taler for, at tiden nu er inde til ikke bare en modernisering af planloven, som i det aktuelle planlovsforslag, men til en egentlig reform, som også bør omfatte byggeloven, understregede Niels Østergård.

Blandt de øvrige oplægsholdere på landinspektørernes vækstkonference var Søren Gajs Kjeldsen fra Kommunalteknisk Chefforening, arkitekt Dennis Lund fra Møller og Grønborg Arkitekter, forsker og landinspektør Esben Munk Sørensen fra Institut for Planlægning på AUC, Helga Grønnegaard fra Collective Impact samt Karsten Willeberg fra Mølbak Landinspektører.

Relevant information

Jordfordelinger og den nye planlov er blandt nøglerne til den fortsatte vækst i hele Danmark. Og politikerne er positive over for at tænke værktøjerne ind i finanslovsforhandlingerne. Det kom frem under Den danske Landinspektørforenings store vækstkonference, der netop er blevet afholdt på Vartov i København


4000 x 2667 pixel    1,65 mb
Som landinspektører er vi udstyret med en faglig værktøjskasse fuld af redskaber, som kan understøtte udviklingen og væksten både i byområder og i landdistrikter. Ikke blot den kvantitative vækst, men også den kvalitative udvikling, lød det fra Torben Juulsager, der som formand for Den danske Landinspektørforening indledte foreningens vækstkonferencen på Vartov i København.


4000 x 2667 pixel    1,38 mb
Vi indfører et landdistriktsfilter, der betyder, at al lovgivning fremover skal vurderes særskilt i forhold til betydningen for landdistrikterne, sagde erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), som under landinspektørernes netop afholdte konference på Vartov også kom ind på den aktuelle revidering af planloven, der er under behandling i Folketinget dette forår.


4000 x 2667 pixel    1,40 mb
Politisk kommentator og radiovært på Radio 24/7, Jarl Cordua, var ordstyrer under paneldebatten med folketingsmedlemmer, der holdt oplæg på landinspektørernes vækstkonference forleden


4000 x 2667 pixel    1,35 mb
Folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokraterne lovede at tage opfordringen om at se nærmere på jordfordeling som værktøj med tilbage på Christiansborg under paneldebatten på Den danske Landinspektørforenings vækstkonference forleden.


4000 x 2667 pixel    1,19 mb
Jeg kan sagtens forstå pointen med at fritage jordfordeling fra tinglysningsafgift enten for en periode eller permanent. Jeg hverken kan eller vil love noget om, hvad vi kan finde frem til med de andre partier, men jeg kan love, at jeg gerne vil tage det med i drøftelserne under finanslovsforhandlingerne, sagde Erling Bonnesen fra Venstre, da han debatterede under Den danske Landinspektørforenings vækstkonference forleden.


4000 x 2667 pixel    1,26 mb
Den danske Landinspektørforening havde indbudt en række organisationer, opinionsdannere, beslutningstagere og aktører til vækstkonference, der forleden trak fulde huse på Vartov i København.


4000 x 2667 pixel    1,25 mb
Det er vigtigt, at lokalbefolkningen tager vare på egen udvikling og finder de lokale styrkepositioner, der skal kommunikeres. Både turisme, fiskeri, landbrug, kulturhistorie og mange andre lokale og regionale vartegn giver muligheder for at tiltrække borgere og virksomheder, sagde formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.


4000 x 2667 pixel    1,32 mb
Det er vigtigt, at man både gennem national lovgivning og lokalt i kommunalbestyrelser sikrer rammebetingelser, der understøtter dagligvareforsyningen. Huspriserne er ganske enkelt højere og liggetiderne lavere, hvis der er en dagligvareforsyning i lokalområdet, sagde John Wagner fra De Samvirkende Købmænd i sit oplæg på landinspektørernes vækstkonference forleden på Vartov i København.


4000 x 2667 pixel    1,17 mb

Kategorier