12-09-17

Flyselskaberne skylder danskerne 1,25 milliarder kroner


Har dit fly været forsinket eller aflyst inden for de seneste 3 år, kan du være berettiget til kompensation fra flyselskabet. Mange danskere er imidlertid ikke bekendte med deres rettigheder, og derfor får de ikke gjort deres krav gældende, når uheldet er ude. Det viser helt nye tal fra Flyhjælps Danmarkskort over ikke-indhentet kompensation.
"Flyselskaberne har en juridisk pligt til at informere passagererne om deres rettigheder, men denne pligt overholdes sjældent i praksis. Mange flyselskaber undlader at fortælle om passagerernes rettigheder, da det vil medføre flere krav om kompensation, hvilket kan løbe op i flere hundrede tusinder kroner og derved gøre den givne flyvning urentabel. Det er på sin vis derfor flyselskabernes skyld, at borgerne i de danske kommuner har så mange penge i ikke-indhentet kompensation.” siger Gün Üret, der er partner i Flyhjælp ApS. De helt konkrete tal kan aflæses på Flyhjælps Danmarkskort.

Flyhjælp hjælper passagerer i hele Skandinavien med at indhente deres kompensation fra flyselskaberne, der ofte er langt fra samarbejdsvillige: “Så længe det er økonomisk fordelagtigt for flyselskaberne ikke at følge loven, tror jeg desværre ikke, at flyselskaberne bliver bedre til at oplyse passagererne om deres rettigheder. Vi har dertil flere sager med danskere, der først får afvist deres berettigede krav hos flyselskabet, hvorefter vi henter kompensationen hjem for dem. Problemet er derfor ikke kun, at flyselskaberne ikke opfylder deres informationspligt, men også at de træffer afgørelser på et forkert grundlag".

Virksomheden, der har base i København, har med hjælp fra Danmarks Statistik, Europakommisionen og Forbrugerrådet Tænk fundet frem til de beløb, som de forskellige dankse kommuner har til gode hos flyselskaberne. I Københavns kommune er beløbet på over 40 mio. kr. og Aarhusianerne har 72 millioner liggende i ikke-indhentede midler.

"En undersøgelse af Forbrugerrådet Tænk viser, at kun 50 % af alle danskerne kender deres rettigheder ved flyforsinkelser og aflysninger. Det lave tal skyldes dels, at mange danskere ikke er bekendte med deres rejser og dels, at mange rejsende stiller sig tilfreds med den forklaring, de får af flypersonalet ude i lufthavnen. De undlader at undersøge, hvor vidt de kan være berettigede til kompensation, når de er vel hjemme fra ferie igen. Vi oplever ofte, at flyselskaberne - bevidst eller ubevidst - giver forkert rådgivning til de berørte og spiser dem af med madbilletter." fortæller Gün Üret og uddyber "Flyselskaberne er forpligtet til at sørge for forplejning imens en længere forsinkelse eller aflysning pågår. Kompensationen kommer i tillæg til forplejningen, og som passager bør man derfor ikke stille sig tilfreds med et måltidsgavekort.”

Store forskelle på tværs af landet
På Flyhjælp.dk kan man aflæse de store regionale forskelle, der er på tværs af landet. Billund, Aabenraa og Stevns er nogle af de kommuner, der klarer sig dårligst, og faktisk henter borgerne i Billund kommune i gennemsnit ca. 80 % mindre i kompensation, end resten af landet gør det. Kommunerne i Hovedstadsregionen er til gengæld nogle af de kommuner, der indhenter mere end gennemsnittet. Frederiksberg Kommune henter fx dobbelt så meget, som resten af landet gør det.

Du kan få kompensation, hvis du ankommer på din slutdestination mere end 3 timer senere end planlagt, og at forsinkelsen skyldes en omstændighed, der er inden for flyselskabets faktiske kontrol. Forældelsesfristen på denne type sager er 3 år.

Relevant information

Rettigheder ved flyforsinkelse
https://flyhjaelp.dk/flyforsinkelse

Oversigt over ikke-indhentet kompensation i de forskellige danske kommuner


970 x 1096 pixel    0,63 mb
Flyselskaber med flest kompensationskrav startet hos Flyhjæpl


894 x 1062 pixel    0,06 mb
Flyselskaber der oftest ankommer til tiden


888 x 1136 pixel    0,10 mb
Kommuner der indhenter mest i kompensation ift. landets gennemsnit.


696 x 468 pixel    0,05 mb
Kommuner med mest til gode


694 x 466 pixel    0,06 mb

Kategorier