15-05-17

Foreningen Far i International Tænketank


Der er i Europa og Internationalt opmærksomhed på Foreningen Fars frivillige indsats gennem 40 år i Danmark pga. gratis landsdækkende rådgivningscentre, en stor erfaring med børn og fædre gennem 40 år samt oplevelser af mønstre i det moderne familieliv. Foreningen Fars landsformand er blevet valgt til bestyrelsen i den internationale tænketank ICSP, som har fokus på børns sundhed.
ICSP står bag internationale videnskabelige anbefalinger til regeringer og ministerier i forhold til det bedste for barnet og er arrangør af verdenskonferencen 2017 den 29-30 maj med absolut førende internationale forskere og eksperter i børns sundhed i det moderne familieliv.

Der er naturligvis tale om et skulderklap til alle frivillige gennem 40 år i Foreningen Far samt til de mange forældre og fagpersoner m/k, der deltager positivt og aktivt med fokus på barnet og hele familien. Vi finder positive løsninger sammen for alle børns glade opvækst.
 
Der er i dag stor interesse for påvirkningen af moderne familiestrukturer på børns sundhed. Den internationale konference den 29-30 maj vil gennemgå 40 års forskning i forskellige familie former og tilbyder en sjælden mulighed for at interagere med absolut førende internationale juridiske, psykologiske og familieorienterede eksperter fra hele verden.
 
De internationale forskere og eksperter vil på konferencen vurderer forholdet mellem forskellige former for moderne forældreordninger og børns subjektive og objektive sundhed. Deres tilknytning til forældre figurer og specifikke spørgsmål som alder og udviklingsniveau, offentlig information og barsel for begge forældre, positivt samarbejde, fælles forældreskab og bopæl for børn samt forebyggelse af høj konflikter, vold i hjemmet og forældrefremmedgørelse af børn.
 
Verdenskonferencen vil blive ledet af professor Michael Lamb, tidligere leder af afdelingen for social og følelsesmæssig udvikling på det amerikanske institut for børns sundhed og menneskelig udvikling gennem 17 år og nu professor i psykologi ved Cambridge Universitetet.
 
Dr. Richard Warshak som er forfatter til konsensusrapporten fra 2014 om børns sundhed i det moderne familieliv underskrevet af 110 fremtrædende forskere og eksperter fra hele verden, vil tale om 40 års forskning i børns sundhed med begge forældre.
 
Professor Malin Bergström fra Karolinska Instituttet i Sverige og Patrick Parkinson i Australien vil tale om børns psykologiske sundhed ved delt forældreskab, som har været almindeligt i begge lande i næsten et årti. Det giver i dag nogle af de bedste forskningsresultater i verden.
 
Andre fornemme eksperter på verdenskonferencen omfatter Sanford Braver (USA), William Fabricius, USA, Edward Kruk (Canada), Linda Nielsen (USA), Irwin Sandler (USA), Jean Zermatten (Schweiz, FN's Kommission for Barnets Rettigheder) Pamela Ludolph (USA) og omkring 35 andre forskere og eksperter fra 18 lande, der spænder fra Kina til Mellemøsten over Europa til Nord og Sydamerika.


OM ICSP
ICSP står for International Council on Shared Parenting og er et internationalt netværk af forskere og eksperter indenfor jura, psykologi og familielivet. Formålet med netværket er først og fremmest at formidle og fremme viden om børns sundhed og behov samt at formulere videnskabeligt baserede anbefalinger om juridiske, retlige og praktiske retningslinjer og lovgivning på internationalt niveau, som er bedst for barnet.

OM FORENINGEN FAR
Foreningen Far er Danmarks største organisation for børn og fædre samt en af verdens ældste fædre organisationer grundlagt i 1977. Foreningen Far tilbyder gratis rådgivning om børns sundhed, faderskab, barsel, aktiviteter, digital post, ligestilling, samlivsophør og familie jura i det moderne familieliv. Forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn er velkommen hos Foreningen Far. Vores arbejde udføres frivilligt og gratis med fokus på barnet og hele familien.

Foreningen Far er en af de største og mest erfarne børneorganisationer i Danmark, men modtager stort set ingen offentlige tilskud. Støt derfor gerne med medlemskab eller på MobilePay 91375220.

Relevant information

Læs om verdenskonferencen
http://npo-icsp2017.org/
The Warshak Report: Erklæring fra 110 forskere og eksperter
http://warshak.com/pdf/manuscripts/CR68-e-Stemming-the-Tide%203.0.pdf
EUROPARÅDET: Resolution for ligestilling af børn og fædre
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5814&lang=2&cat

Kategorier