02-05-17

LIGEBEHANDLINGSNÆVNET: Mandlige pædagoger må IKKE forskelsbehandles


Børnehaver nægtes at lave særregler for mandlige pædagoger. Ligebehandlingsnævnet slår fast, at børnehaver ikke må opdele arbejdsopgaver efter køn.
Foreningen Far hilser bestemt afgørelsen velkommen, men det helt store problem i Danmark er, at der er hundredvis af eksempler på åbenlys diskrimination af børn og fædre, som ligebehandlingsnævnet ikke finder de skal behandle som diskrimination. Det er børne- og socialministeriets jurister, som er ansvarlige.

Ligebehandlingsnævnet afgør sine sager i henhold til dansk lovgivning selv om den danske familie lovgivning lavet af samme ministerium markant bryder med internationale konventioner og fundamentale menneskerettigheder om beskyttelse mod forskelsbehandling, respekt for familielivet og retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid. Der sker forskelsbehandling af børn og forældre i forhold til familie former, den offentlige status som bopæl eller samværsforældre samt køn.

Det er eksempelvis afgjort i ligebehandlingsnævnet, at det ikke tilladt KUN at give den ene forælder adgang og information om skolevalg, da det hører under den fælles forældremyndighed, mens det er tilladt i børnehaverne, da det hører under bopælsforælderen. Det er hovedrystende ministeriel diskrimination og helt absurd sagsbehandling i ligebehandlingsnævnet.  

Foreningen Far har som et andet eksempel gennem 5 år anmodet statsforvaltningens direktion om statistik over afgørelser for børn i samme situation truffet for bopæl og samværsforældre samt for fædre og mødre. Det kan være midlertidige bopælsafgørelser og afgørelser med alvorlige forhold for børn herunder social arv, vold m.v. hos henholdsvis fædre og mødre. Statsforvaltningen er ikke til dato fremkommet med statistikken, hvorved der ikke kan dokumenteres den strukturelle forskelsbehandling alle i praksis ved sker. 

Statsforvaltningen har over 90% kvindelige medarbejdere og sagsbehandlerne har en blankocheck til at træffe de afgørelser de selv finder er bedst for barnet. Der sker åbenlys diskrimination af børn og fædre samt samværsforældre i samme situation som bopælsforældre i Danmark. Alle kigger væk!

Det er i statsforvaltningen de mest alvorlige og strukturelle børnesager ofte havner for helt almindelige danskere, hvorfor kvaliteten her er afgørende for alle danske børn og forældre samt samfundet som helhed. Foreningen Far har senest anmodet statsforvaltningen sikre en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det interessentforum, som blev etableret efter megen kritik af statsforvaltningen. Heller ikke det har statsforvaltningen til dato formået at efterkomme i henhold til god offentlig praksis.