24-03-17

FORSKNING: Overnatning hos far og mor er bedst for små børn


Norske, svenske og amerikanske forskere er enige. Overnatning for små børn hos far og mor er bedst for barnet. Det går dels ikke udover mor og barn relationen, men skaber den bedste tilknytning til begge forældre i livet til glæde for barnet. Et af de seneste studier er nu publiceret i tidsskriftet Psychology, Public Policy and Law.
I det amerikanske studie kommer det frem at børn, som overnatter hos deres far, mens de er spædbørn op til 5 år, også under 1 år, har et bedre forhold til begge forældre, når de bliver 18 til 20 år, end de børn som kun har set deres far i dagtimerne.

De børn som havde det bedste forhold til begge sine forældre, var dem som havde overnattet lige meget hos hver af forældrene mens de var små. Forskerne tror at fordelen var at dette gjorde fædrene mere involveret i børnenes liv mens de var små. Det at have omsorg for barnet hele tiden med sovetid om natten, lærer fædrene hvordan de skal være forældre for børnene fra starten. Også forholdet mellem mor og barn bliver bedre, når børnene har overnatninger hos far. Det kan skyldes at ansvarsfordelingen hjælper mødrene til at blive mindre stressede i modsætning til at være alenemor for et lille barn hele tiden.

Resultaterne af forskningen er de samme uafhængigt af om forældrene var enige om delt omsorg, eller om retten havde bestemt delt omsorg. Det virkede heller ikke ind på resultaterne om forældrene havde et højt eller lavt konflikt niveau de første fem år efter samlivets ophør. Forskerne fandt at børn som var meget sammen med deres far i dagtimerne som små, men uden overnatninger, ikke havde et lige så godt forhold til begge forældrene da de nærmede sig voksen alderen.

Det gode forhold mellem børn og forældre er et vigtigt tema for andre end forældrene selv. Det kan forebygge sundhedsproblemer blandt børn og forældre senere i livet og er derfor et vigtigt tema for befolkningen og samfundet som helhed.

110 internationale forskere og eksperter har tidligere erklæret sig enige om at overnatning for små børn hos far og mor er bedst for barnet baseret på fire årtiers forskning i den såkaldte Warshak rapport.

Foreningen Far inviterer i samarbejde med International Council for Shared Parenting og National Parents Organization aktuelt til Verdenskonference i Boston den 29-30 maj 2017 om børns sundhed i det moderne familieliv, hvor den nyeste forskning, viden. lovgivning og erfaringerne om børns sundhed præsenteres.