18-10-16 - Pressemeddelelse

Børn har livsvarig ret til biologiske forældre

Det biologiske forældreskab er følelsesmæssigt livsvarigt for børn og forældre – og Danmark skal i henhold til menneskerettighederne sikre barnet ikke adskilles fra sine forældre mod deres vilje samt give alle interesserede parter mulighed for at fremføre deres

13-10-16 - Pressemeddelelse

Foreningen Far rejser kritik af People’s Press

Foreningen Far skal hermed rejse kritik af People’s Press for udgivelse af dansk bog om stalking. Foreningen Far er oprigtigt bekymret for danske børn, da vi af uafhængige personer er oplyst, at hovedkilden i People’s Press bogen er en forælder, som ved retten ha

10-10-16 - Pressemeddelelse

Foreningen Far har indbragt Politiken for pressenævnet

Foreningen Far rejser kritik af Politiken og har indbragt 3 principielle sager hos Politiken for pressenævnet. Politiken har flere gange bragt debatindlæg med usande oplysninger og påstande lavet af personer, som kender / omgås hinanden. Politiken har samtidig ikke

08-10-16 - Pressemeddelelse

Børnebortførelser, falske oplysninger og selvtægt

Foreningen Far har gennem flere år orienteret Social og Indenrigsministeriet samt Politiet om mønstre fra uafhængige forældre i bortførelsessager og alvorlige børnesager, herunder navne sammenfald. Vi modtager ofte de samme oplysninger fra forældre m/k, familier,

03-10-16 - Pressemeddelelse

FORSKNING: Kender mor, far eller begge forældre barnet bedst?

Ny forskning fra Aarhus Universitetet viser, at det går ud over mors dømmekraft, hvis hun har psykiske problemer, og at far er lige så god som mor til at vurdere sit barns faglige og sociale evner. Det er vigtigt at tage højde for i bl.a. forældremyndighedssager, m

30-09-16 - Pressemeddelelse

Stalking eller ikke stalking - det er spørgsmålet!

Foreningen Far kan meddele at hovedkilde i bog om stalking og hadefulde blogindlæg er dømt for bagvaskelse og har erkendt falsk anklage i retten.

27-09-16 - Pressemeddelelse

Kontanthjælpsloft for samværsforældre

TV2 Lorry har bragt historien om Benny og hans datter, som lever for 3.000 kr. om måneden og frygter at må gå fra hus og hjem. Det er meget angstprovokerende udtaler Benny, som føler sig som en dårlig far for sin datter.

16-09-16 - Pressemeddelelse

Falske oplysninger

Foreningen Far bliver løbende orienteret om falske oplysninger og rygter, som forsøges spredt på sociale netværk og til politikere. Det er ofte de samme personer og grupper der står bag. Der er aktuelt en falsk manual i omløb, som udstilles som om at Foreningen Fa

15-09-16 - Pressemeddelelse

Det er historisk, det vi ser ske med fædre og deres babyer lige nu!

Foreningen Far anbefaler at DET MODERNE FAMILIELIV bliver top prioriteret og fælles indsatsområde for politikere, ministerier, styrelser, råd og udvalg i 2017. Det har aldrig været vigtigere for danske børn og forældre, at have lige muligheder i et sundt, dejligt

12-09-16 - Pressemeddelelse

Top prioriteret indsatsområde i 2017

Vil vi have danskerne til at have tillid og respekt for lovgivningen, politikerne og menneskerettighederne til glæde for os alle, er ”Det moderne familieliv” et fornuftigt valg, som top prioritet i 2017 for politikere, ministerier og styrelser.

09-09-16 - Pressemeddelelse

Foreningen Far har orienteret FN kvindekomiteen

Foreningen Far har orienteret FN kvindekomiteen om de væsentligste ligestillingsproblemer for børn, fædre og moderne familier i Europa. Opmærksomhed bør være på det moderne familieliv for børn i Norden, kulturelle forskelle i Europa samt ytringsfrihed for fædre

02-09-16 - Pressemeddelelse

Digitaliseringsstrategien 2016

Foreningen Far har spurgt digitaliseringsstyrelsen om opdateringen til forældre om fælles børn, som omtales i digitaliseringsstrategien, er færdig og hvad den konkret indeholder og afhjælper. Foreningen Far har gennem flere år sat fokus på digital post og adgange

30-08-16 - Pressemeddelelse

Foreningen Far fra hestevogn til Tesla

Information bragte den 25. august en artikel under titlen ”Fars ensomme kamp om børnene”, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved om den kritik, der er kommet fra velkendte personer og kredse siden 70´erne er rimelig i forhold til fædre organisationer og Foren

26-08-16 - Pressemeddelelse

Om Foreningen Far

Vil du vide mere om Foreningen Fars frivillige indsats, historie og mærkesager for 1.2 mio. danske børn og hele familien - så læs her: http://www.foreningenfar.dk/om/om-foreningen-far

24-08-16 - Pressemeddelelse

Brev til Ligestillingsministeren

Foreningen Far har anmodet ligestillingsministeren om en juridisk begrundelse eller lovændring i forhold til forskelsbehandling af danske børn baseret på familie form, forældre status samt køn. Foreningen Far har anmodet om en juridisk begrundelse for at ligebehand