27-07-11 - Pressemeddelelse

Færre konflikter efter forældreansvarsloven

Foreningen Fars hjemmeside har i dag, den 27. juli 2011, denne nyhed. Gå til selve hjemmesiden http://foreningenfar.dk/nyheder/faerre-konflikter-efter-foraeldreansvarslovenfor at bruge links til sider med dokumentationDet er en vrangforestilling blandt nogle

18-08-11 - Pressemeddelelse

Forældretab rammer hårdt

Kristeligt Dagblad indeholder den 18. august 2011 en artiklel om at ”Forældretab rammer skilsmissebørn ekstra hårdt”.Børnerådets formand, Lisbeth Zornig Andersen, udtaler i artiklen: ”I tilfælde, hvor den ene forælder dør eller bliver alvorligt syg, er