09-12-10

Han højnede kvaliteten i dansk møbelkunst

Stor Kaare Klint-monografi udkommer den 14.12.2010

For første gang præsenteres arkitekten, professor Kaare Klints (1888-1954) samlede værk med ind-gående analyser, baggrund og placering i samtiden. Arkitekt Gorm Harkær har med KAARE KLINT PROJEKTET samlet, registreret og beskrevet Klints værk, og monografien er et af resultaterne af hans omfattende forskningsprojekt.

Den Klintske skole
Kaare Klint betragtes i dag som en pioner inden for dansk design. Da han i 1924 blev ansat på den nyoprettede møbelskole ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole, lagde han grundstenene til den formgivningstradition, der senere bar en perlerække af møbelklassikere med sig, skabt af bl.a. Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Mogens Koch og Ole Wanscher. Klints holdninger til formgivning, som også gennemsyrede undervisningen på Kunsthåndværkerskolens Møbelskole midt i det 20. århundrede, tog afsæt i menneskelige proportioner og hentede inspiration i historiske møbeltyper.

Det banebrydende ved Klint var, at han i starten af det 20. århundrede brød med en formgivningstradition, hvor dekoration havde større betydning end funktion. Sammen med en lille gruppe af ligesindede arkitekter søgte Klint − under Den Fri Architektforening – at finde frem til det almengyldige i arkitekturen. Det betød i bygningskunsten en renselsesproces sammenfaldende med den, der fandt sted inden for andre kunstarter: Carl Nielsens musik, Isaksons malerkunst, Kai Nielsens skulptur, Johannes V. Jensens forfatterskab m.fl.

Gesamtkunstwerk
Et af de steder, hvor man i dag kan opleve Klints ’designånd’, er i Kunstindustrimuseet i Bredgade 68. Museet, der i 1920 flyttede ind i det tidligere Kgl. Frederiks Hospital, udskrev samme år en konkurren-ce om en total renovering af de gamle rokokobygninger. Klint vandt konkurrencen sammen med arkitekten Ivar Bentsen, og i slutningen af 20’erne stod hans gennemgribende design færdigt, og Kunstindustrimuseet kunne rykke ind i de smukke bygninger med specialtegnet inventar fra ende til anden.

Det første samlede overblik
Bogen om Kaare Klint har været længe undervejs, og det er forfatteren Gorm Harkærs fortjeneste, at KAARE KLINT PROJEKTET nu er fuldført i et værk, der samler og dokumenterer alt – fra skolingen hos faderen P.V. Jensen Klint følges hans frigørelse, til den helt selvstændige arkitekt.

Fakta om bogen
De 1.200 illustrationer, med Klints personlige skitser, tegnestuens arbejdstegninger og samtidige fotografier, giver den bedste indføring i hans arbejdsmetode. Monografien udgives både på dansk og engelsk. Formatet er 25 x 31 cm, og den leveres i kassette af kraftig, sort bogbinderpap. I alt 800 sider. Pris 1.600,- kr. + forsendelse. Bogen forhandles bl.a. i Kunstindustrimuseets butik samt et udvalg af forhandlere. Den kan bestilles på www.klintiana.dk og købes direkte hos KLINTIANA (tlf. 35 39 06 00).

Kontakt
Kunstindustrimuseets kommunikationschef, Nikolina Olsen-Rule, nor@kunstindustrimuseet.dk, tlf. 33 18 56 80

KLINTIANA tlf. 35 39 06 00
www.klintiana.dk

Billedtekster
Kaare Klints skitse til "Frugtlygten". 1944.
Interiør Kunstindustrimuseet. Foto: Mogens Koch, 1926.
Klint i Grønnegården. Foto: C.J. Vermehren, 1949.
Klint i sin lejlighed på Kunstindustrimuseet. Foto: W. Winkelmann, 1938.
Thorvald Stauning i sit nyindrettede kontor. Foto: ubekendt fotograf, ca. 1930.1500 x 1913 pixel    0,51 mb


1500 x 2412 pixel    0,62 mb


2000 x 1504 pixel    0,42 mb


2000 x 2453 pixel    0,62 mb

Kategorier