06-09-11

Topsoe Fuel Cell udvider produktion af miljøvenlig brændselscelle-teknologi


Topsoe Fuel Cell udvikler brændselscelle-teknologi til energianlæg til produktion af miljøvenlig grøn strøm og varme i lastbiler, huse, hospitaler og supermarkeder. Der er store forventninger til den unikke teknologi og rådgivningsvirksomheden Alectia skal hjælpe Topsoe Fuel Cell med at optimere produktionsprocesserne i et nyt produktionsafsnit på 2.000 m2, der skal bygges ved den eksisterende pilotfabrik.
Topsøe-koncernen satser på en miljøvenlig brændselscelle-teknologi, hvor de udvikler brændselsceller til energianlæg til produktion af miljøvenlig grøn strøm og varme i lastbiler, huse, hospitaler og supermarkeder.

Topsoe Fuel Cell har enormt store forventninger til brændselscellerne og startede således byggeriet i juli 2011. Afsætningen forventes samtidig at sprænge de eksisterende rammer og udstyrskapaciteter i løbet af 2013, hvor det nye produktionsafsnit skal tages i brug.

Optimering af produktion af grøn og alternativ energi
Produktionsafsnittet skal bygges i Topsoe Fuel Cells eksisterende bygning på Nymøllevej 66 i Lyngby, 35 km nord for København. Alectia rådgiver om at optimere produktionen og den overordnede opgave er at gøre Topsoe Fuel Cells grønne og alternative energi mere konkurrencedygtig – et af målene med projektet er en betydelig nedbringelse af produktionsomkostningerne pr. celle.

Indvielsen af produktionsafsnittet er planlagt til at finde sted i december 2012. Produktionen vil blive oprettet trin for trin og vil være fuldt udbygget i 2016, hvilket gør det muligt for Topsoe Fuel Cell at imødekomme den forventede efterspørgsel i 2016.

Udformningen af udbygningen sker i et tæt samarbejde mellem rådgivningsvirksomheden Alectia, moderselskabet Haldor Topsøe og Topsoe Fuel Cell.

Læs mere på Topsoe Fuel Cells hjemmeside: http://www.topsoefuelcell.com/sitecore/content/Topsoe_fuel_cell/news_and_info/press_releases/140711.aspx

Kategorier