14-02-13

SOCIAL UDVIKLING er udkommet

Nu er Socialt Lederforums nylancerede tidsskrift til medlemmer og abonnenter udkommet. Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse.

Det socialfaglige tidsskrift har med sit nye layout fået et moderne udtryk, der afspejler den fornyelse, der er sket i Socialt Lederforum. Fra at være en græsrodsorganisation er Socialt Lederforum i dag en interesseorganisation, der taler tilbuddets sag og skaber netværk og videndeling blandt praktikere og ledere inden for det specialiserede socialområde.

Socialt Lederforums redaktion er optaget af at sætte livssituationen blandt mennesker med funktionsnedsættelse på dagsordenen. Artiklerne i SOCIAL UDVIKLING omhandler faglighed, praksiserfaringer, ny viden og nye muligheder.

I denne første udgave af SOCIAL UDVIKLING kan du blandt andet læse om de erfaringer, vi gjorde os, da vi med Socialt Lederforum var på studietur i Arizona. Du kan også læse om, hvad Bofællesskaberne Edelsvej har fået ud af at sætte et udviklingsprojekt i gang om død, sorg og tab.

SOCIAL UDVIKLING udkommer 6 gange om året. Det kan købes i løssalg og som abonnement på www.socialtlederforum.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst;
Direktør for Socialt Lederforum Ib Poulsen, tlf. 23 88 59 93, e-mail: ib@socialtlederforum.dk

Relevant information336 x 392 pixel    0,04 mb

Kategorier

Samfund ·