22-03-17 - Pressemeddelelse

Temadag er startskud til ny strategi for lystfiskeriet

Fredag samler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen interessenter fra fiskeriet, turismebranchen og kommunerne til temadag om lystfiskeriet. De skal komme med input til en ny national strategi for lystfiskeri.

22-03-17 - Pressemeddelelse

Ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen af grundvandsdata til EU

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen iværksætter nu en ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen af grundvandsdata til EU for at skabe fuld klarhed på et komplekst område.

20-03-17 - Pressemeddelelse

Minister smider kampesten i Limfjorden

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag smidt kæmpe granitsten i Limfjorden, og dermed er opbygningen af stenrevet ved Livø for alvor gået i gang. Det skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel mod kvælstof og udvikle spændende natur

20-03-17 - Pressemeddelelse

Robotterne tager skraldet i Holstebro

Danmarks første affaldssorteringsanlæg bemandet af robotter åbner i Holstebro i dag, hvor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen klipper snoren.

18-03-17 - Pressemeddelelse

Danmarks største privatfinansierede miljøgenopretning er afsluttet

Næsten 10.000 nedlagte benzingrunde er undersøgt, og 3.500 af dem er oprenset under Oliebranchens Miljøpulje. Det har taget 23 år, og der gravet så meget jord op fra de gamle benzingrunde, at Rundetårn kunne fyldes 600 gange.

17-03-17 - Pressemeddelelse

Heden futtes af

For at holde lyngen ung og frisk bliver der i de kommende uger sat ild til flere heder. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er mandag med, når Naturstyrelsen brænder en hede af i Vestjylland.

15-03-17 - Pressemeddelelse

Flydende danske æg er på vej til Sydkorea

Det sydkoreanske marked er nu åbnet for danske æg i flydende form. Det sker efter et møde mellem miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og hans sydkoreanske kollega i sidste uge.

14-03-17 - Pressemeddelelse

Ikke mere zink i grise, der har fået zink som medicin

Brugen af zink som medicin til smågrise udgør ikke nogen risiko for forbrugeren

09-03-17 - Pressemeddelelse

Sydkoreansk landbrugsminister: Dansk fjerkræ- og æggeproducenter bør være klar til at eksportere inden udgangen af marts

Efter et møde i dag mellem miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og hans sydkoreanske kollega er der udsigt til, at danske fjerkræ- og æggeproducenter inden længe kan genoptage eksporten til Sydkorea.

08-03-17 - Pressemeddelelse

Dansk fødevaresikkerhed er populær i Sydkorea

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen rejser i dag til Sydkorea, hvor han blandt andet skal fortælle om den danske fødevaresikkerhed.

03-03-17 - Pressemeddelelse

Enorme mængder sand skal beskytte Danmarks mest udsatte kyst

Årets sandfodring af Vestkysten er netop gået i gang ved Årgab syd for Hvide Sande. For at holde havet i skak, bliver der i de kommende måneder sat ind med lige så meget sand, som der kan være på ladet af godt 85.000 lastbiler.

03-03-17 - Pressemeddelelse

Eksperter skal se på vandløbslovgivningen

Mere nedbør over Danmark og de danske marker medfører flere oversvømmelser og mere vand i vandløbene. Det giver behov for en modernisering af vandløbslovgivningen, og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er nu klar med kommissoriet til den ekspertgruppe,

02-03-17 - Pressemeddelelse

Fladfiskeri i vestlige Østersø stoppes

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har valgt at lukke ned for fiskeri efter fladfisk i lukkeperioden i Østersøen.

02-03-17 - Pressemeddelelse

Vandråd skal igen lave virkelighedstjek

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen beder nu kommunerne oprette nye vandråd. De skal bistå i arbejdet med anden generation af vandområdeplanerne, der skal sikre god miljøtilstand og effektiv afvanding.

02-03-17 - Pressemeddelelse

Grønne løsninger og dansk madspildsbekæmpelse skal på banen til OL i Tokyo

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen rejser i morgen til Japan som en del af et større eksportfremstød, der skal fremme dansk eksport af grønne løsninger og danske fødevarer.