24-04-17 - Pressemeddelelse

Rane Willerslev bliver ny direktør for Nationalmuseet

Kulturminister Mette Bock har ansat professor Rane Willerslev som ny direktør for Nationalmuseet.

19-04-17 - Pressemeddelelse

Breddeidrætsprojekter får flere borgere i bevægelse

Breddeidrætsprojekter i syv kommuner har vist, at det er muligt at nå borgere, som ikke normalt ville dyrke idræt og motion. Det kræver, at man sammensætter målrettede tilbud. Kommuner og aktører på idrætsområdet mødes i dag for at dele viden og få inspirati

22-03-17 - Pressemeddelelse

Brobygning på højskoler motiverer udsatte unge til uddannelse

Et brobygningsforløb på højskoler og frie fagskoler motiverer udsatte unge i kontanthjælpssystemet til læring og uddannelse, viser evalueringsrapport fra Center for Ungdomsforskning.

21-03-17 - Pressemeddelelse

Nyt udvalg skal se på blankmedieordningen

Kulturministeren nedsætter et nyt udvalg, der skal se på hvilke lagringsmedier der skal være omfattet af blankmedieordningen, og hvilket kompensationsniveau rettighedshaverne har krav på. Det sker som et led i en kommende modernisering af blankmedieordningen.

20-03-17 - Pressemeddelelse

KVINFOs biblioteksopgaver flyttes til Det Kgl. Bibliotek

Kulturminister Mette Bock har besluttet at lægge KVINFOs bibliotek og Det Kgl. Bibliotek sammen som led i konsolideringen af Kulturministeriets biblioteker. Sammenlægningen sker med virkning fra 1. januar 2018.

20-03-17 - Pressemeddelelse

Ny arbejdsgruppe skal fremtidssikre Folkeuniversitetet

Kulturministeren har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet.

15-03-17 - Pressemeddelelse

Kulturministeren sikrer støtte til nyhedsmedier i grænselandet

Kulturministeren har i dag fremsat et nyt lovforslag, der skal sikre, at nyhedsmedier i grænselandet ikke udelukkes fra at få mediestøtte. Det har aldrig været hensigten at udelukke danske medier, der skriver til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske min

14-03-17 - Pressemeddelelse

Kulturministeren nedsætter museumsråd for Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst

Kulturministeren nedsætter museumsråd for Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Museumsrådene skal styrke det daglige arbejde i museernes ledelser.

07-03-17 - Pressemeddelelse

Mette Bock er klar med plan for nye reformer

Efter 100 dage som kulturminister løfter Mette Bock sløret for en række nye reforminitiativer, der i de kommende år skal modernisere kulturpolitikken og styrke dansk kultur. Kulturministeren udpeger 10 konkrete indsatsområder.

02-03-17 - Pressemeddelelse

Vinderne af Kulturministeriets Forfatter- og Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger er fundet

Kulturminister Mette Bock hædrer illustrator Lars Horneman for bogen 'Zenobia' og forfatter Hanne Kvist for bogen 'Dyr med pels – og uden'. Priserne overrækkes i Kulturministeriet i dag.

16-02-17 - Pressemeddelelse

Tre ministerier søsætter ny køreplan for international kulturudveksling

Kulturminister Mette Bock, udenrigsminister Anders Samuelsen og erhvervsminister Brian Mikkelsen løfter nu sløret for Danmarks nye strategi for internationale kulturudveksling. USA, det nære Europa og Asien (Kina, Japan og Sydkorea) er udpeget som geografiske fokusom

14-02-17 - Pressemeddelelse

Kulturministeren ønsker at skabe bedre balance i bygningsfredningsloven

Kulturministeren vil tage initiativ til ændring af bygningsfredningsloven på baggrund af Glumsø-sagen og en netop afsluttet gennemgang af fredede bygninger i Danmark.

13-02-17 - Pressemeddelelse

Nominerede til priser for børne- og ungdomsbøger er fundet

Tre forfattere er nomineret til 'Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger', mens tre illustratorer er med i opløbet om at vinde 'Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger'. Kulturminister Mette Bock overrækker

03-02-17 - Pressemeddelelse

Mette Bock kickstarter kulturindsats i Japan

Kulturministeren er fra 6.-11. februar i Japan for at fremme den kulturelle udveksling og samarbejdet mellem Japan og Danmark. På programmet er blandt andet åbningen af en Skagensmaler-udstilling, besøg hos danske kunststuderende på udveksling og på jazzspillestede

01-02-17 - Pressemeddelelse

Forandring og nytænkning på vej på danske folkebiblioteker

Landet over kan en lang række folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre se frem til at modtage i alt 13 millioner kroner. Pengene skal styrke kulturformidlingen og folkeoplysningen lokalt, og behovet for nytænkning, omstilling og forandring skal undersøges.