25-04-17 - Pressemeddelelse

Digitalisering er blevet et væsentligt vækstvilkår

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2017 viser, at Danmark fortsat er udfordret af lav produktivitet og lave erhvervsinvesteringer. Redegørelsen viser også, at de mest digitale virksomheder er de mest produktive, hvilket ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen

20-04-17 - Pressemeddelelse

Virksomheder bruger Vækstfonden til finansiering af ejendomme uden for store byer

Vækstfonden oplever stor efterspørgsel på lån til finansiering af erhvervsejendomme uden for de større byer. Godt 50 små og mellemstore virksomheder fik lån til ejendomsfinansiering for over 230 mio. kroner i 2016, og efterspørgslen er fortsat høj.

05-04-17 - Pressemeddelelse

Penge fra salg af erindringsmønter skal styrke socialøkonomiske virksomheder

11 socialøkonomiske projekter modtager nu finansiel støtte fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.’s erindringsmøntspulje.

04-04-17 - Pressemeddelelse

Erhvervsminister vil give hovedstadskommuner nye udviklingsmuligheder

Erhvervsminister Brian Mikkelsen sender i dag et forslag i høring, der imødekommer 59 konkrete forslag fra kommunerne til modernisering af den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Dette er første del af revisionen af Fingerplanen, der skal give hovedstadskommun

03-04-17 - Pressemeddelelse

Ny arbejdsgruppe skal kortlægge oplevelsesøkonomiske centres vækstvilkår i Danmark

Erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal afdække muligheder og barrierer for udviklingen af oplevelsesøkonomi-ske centre i Danmark

31-03-17 - Pressemeddelelse

17 anbefalinger skal løfte dansk life science

Regeringens Vækstteam for life science har i dag afleveret 17 anbefalinger til, hvordan regeringen kan forbedre rammevilkårene, så life science sektoren kan skabe vækst, udvikle nye innovative behandlingsmuligheder, styrke forskning og innovation og øge eksporten.

31-03-17 - Pressemeddelelse

Regeringen og DI lancerer industripartnerskab for eksport til USA

Sommerens politiske aftale om at købe 27 F-35-kampfly er af stor betydning for Danmark. Kampflyene er afgørende for Danmarks sikkerhed og for forsvarets muligheder for at bidrage internationalt. Samtidig rummer anskaffelsen store muligheder for dansk erhvervsliv og ik

30-03-17 - Pressemeddelelse

Styrket tilsyn med pensionsselskabernes alternative investeringer

Regeringen lægger stor vægt på gode vilkår for og tryghed om danskernes pensionsopsparing. Der skal blandt andet være styr på risikoen, når pensionsselskaberne investerer.

29-03-17 - Pressemeddelelse

Brian Mikkelsen vil fremtidssikre stormflodsordning

Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne har i dag afleveret sin rapport til erhvervsminister Brian Mikkelsen. Rapporten indeholder en række anbefalinger til ordningernes dækningsomfang, organisering og finansiering.

27-03-17 - Pressemeddelelse

Hjælp til udsatte skal være god forretning

Nyt partnerskab skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe vækst og beskæftigelse af udsatte ledige. Samtidig skal projektet bane vej for, at kommunerne kan bruge nye finansieringsmekanismer til deres sociale indsatser. Partnerskabet – som er søsat

22-03-17 - Pressemeddelelse

Nye anbefalinger peger på, at styrket IT-sikkerhed kan give dansk erhvervsliv en konkurrencefordel

IT-sikkerheden i danske virksomheder skal styrkes gennem bedre viden om IT-sikkerhed, mere kvalificeret efterspørgsel samt klare regler på området. Sådan lyder anbefalingerne til erhvervsministeren fra Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed.

20-03-17 - Pressemeddelelse

Det Blå Danmark stiller skarpt på autonome skibe

Autonome skibe kan i fremtiden få en central rolle for Det Blå Danmark. Men der er behov for at udvikle teknologiløsninger og indtænke driftssikkerhed til fremtidens autonome skibe. Det viser en foranalyse udarbejdet af DTU og Søfartsstyrelsen.

15-03-17 - Pressemeddelelse

Aftale om nye vindmølle-testpladser på plads

Regeringen har sammen med S, DF og SF indgået en aftale om at udvide de nationale testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre med i alt fire nye testpladser. Aftalen skal understøtte Danmarks stærke position inden for avanceret produktion af vindteknologi.

14-03-17 - Pressemeddelelse

Redegørelse om ”Panama-Papers” fremlagt

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag med de politiske partier drøftet Finanstilsynets endelige undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-Papers”. Ifølge redegørelsen har bankerne ikke haft tilstrækkelig fokus på hvidvaskreglerne, og erhvervsmi

06-03-17 - Pressemeddelelse

Danske iværksættere ser positivt på fremtiden

I dag udkommer den største nationale undersøgelse af iværksætteriet - Iværksætterbarometer 2017. I rapporten konkluderes det blandt andet, at der er en stor optimisme at spore blandt danske iværksættere samt høje forventninger til vækst, omsætning og jobskabe