23-06-17 - Pressemeddelelse

Flere udbud opdeles til gavn for små og mellemstore virksomheder

Offentlige myndigheder benytter muligheden i den nye udbudslov for at bryde kontrakter op i mindre aftaler af hensyn til de små- og mellemstore virksomheder. Men myndighederne glemmer ofte at forklare, hvis de vælger ikke at bryde kontrakten op.

19-06-17 - Pressemeddelelse

Erhvervsministeren anmoder kreditinstitutterne om at udvise forsigtighed i långivningen til boligkøb i vækstområder

Særligt i Københavnsområdet og Århus låner kreditinstitutterne i stigende grad ud til familier, hvor den samlede gæld udgør mere end fire gange familiens indkomst. I mange tilfælde sker det derudover i kombination med lånetyper med variabel rente og/eller afdra

16-06-17 - Pressemeddelelse

IMO sætter kikkerten på autonome skibe

IMO´s søsikkerhedskomité vil nu starte arbejdet med at sætte nye rammer for international regulering af sikker sejlads med autonome skibe.

16-06-17 - Pressemeddelelse

IMO sætter kikkerten på autonome skibe

IMO´s søsikkerhedskomité vil nu starte arbejdet med at sætte nye rammer for international regulering af sikker sejlads med autonome skibe.

07-06-17 - Pressemeddelelse

FinTech-iværksættere får nye muligheder for at skabe vækst og innovation

FinTech-iværksættere og andre danske virksomheder får nu bedre mulighed for at tilbyde forbrugerne nye, innovative, digitale tjenester.

22-05-17 - Pressemeddelelse

Blockchain-teknologi baner vejen for digitalisering

Søfartsstyrelsen igangsætter et pilotprojekt, der skal undersøge værdien af blockchain-teknologi.

22-05-17 - Pressemeddelelse

Blockchain-teknologi baner vejen for digitalisering

Søfartsstyrelsen igangsætter et pilotprojekt, der skal undersøge værdien af blockchain-teknologi.

09-05-17 - Pressemeddelelse

Digitalt Vækstpanel afleverer 33 ambitiøse anbefalinger til regeringen

Regeringen har i dag modtaget anbefalingerne fra Digitalt Vækstpa-nel, hvor koncernchef for Danfoss A/S Niels B. Christiansen er formand. Digitalt Vækstpanel har en vision om, at Danmark skal være en digital frontløber, der er hurtigst og bedst til at udnytte og ska

09-05-17 - Pressemeddelelse

Ny redegørelse: Dansk erhvervsliv har i 2016 fået byrdelettelser for 1,1 mia. kr.

En ny redegørelse viser, at danske virksomheder i 2016 fik lettet byrder for 1,1 mia. kr. Samtidigt har fælles ikrafttrædelsesdatoer, regeringens byrdestop og gennemførslen af en lang række regelforenklingsforslag gjort det nemmere at drive virksomhed i Danmark.

25-04-17 - Pressemeddelelse

Digitalisering er blevet et væsentligt vækstvilkår

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2017 viser, at Danmark fortsat er udfordret af lav produktivitet og lave erhvervsinvesteringer. Redegørelsen viser også, at de mest digitale virksomheder er de mest produktive, hvilket ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen

20-04-17 - Pressemeddelelse

Virksomheder bruger Vækstfonden til finansiering af ejendomme uden for store byer

Vækstfonden oplever stor efterspørgsel på lån til finansiering af erhvervsejendomme uden for de større byer. Godt 50 små og mellemstore virksomheder fik lån til ejendomsfinansiering for over 230 mio. kroner i 2016, og efterspørgslen er fortsat høj.

05-04-17 - Pressemeddelelse

Penge fra salg af erindringsmønter skal styrke socialøkonomiske virksomheder

11 socialøkonomiske projekter modtager nu finansiel støtte fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.’s erindringsmøntspulje.

04-04-17 - Pressemeddelelse

Erhvervsminister vil give hovedstadskommuner nye udviklingsmuligheder

Erhvervsminister Brian Mikkelsen sender i dag et forslag i høring, der imødekommer 59 konkrete forslag fra kommunerne til modernisering af den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Dette er første del af revisionen af Fingerplanen, der skal give hovedstadskommun

03-04-17 - Pressemeddelelse

Ny arbejdsgruppe skal kortlægge oplevelsesøkonomiske centres vækstvilkår i Danmark

Erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal afdække muligheder og barrierer for udviklingen af oplevelsesøkonomi-ske centre i Danmark

31-03-17 - Pressemeddelelse

17 anbefalinger skal løfte dansk life science

Regeringens Vækstteam for life science har i dag afleveret 17 anbefalinger til, hvordan regeringen kan forbedre rammevilkårene, så life science sektoren kan skabe vækst, udvikle nye innovative behandlingsmuligheder, styrke forskning og innovation og øge eksporten.