03-06-13

BunkerLove festival - børnebunker i Hirtshals 2013

Kulturfestivalen BunkerLove starter i år d. 7. juli i og omkring Bunkeranlægget ved Hirtshals Fyr. I den anledning vil vi gerne invitere børn til at deltage i at forvandle en bunker til noget sjovt og opløftende. Bidrag kan gives til d. 20. juni.

BunkerLove er en årlig tilbagevendende kunst og kulturfestival, der som mission ønsker at transformere bunkerne i den såkaldte Atlantvold fra Nordnorge til Sydfrankrig om til kunstværker. Pilotprojektet fandt sted i 2012 med bl.a. Erik Peitersens Guldtand på Furreby strand. Nu er det også børnenes tur til at foreslå hvordan bunkerne kan forvandles.

Stig Christensen fra Vendsyssel Historiske Museum fortæller om historien bag den udpegede ”børnebunker”:

"Børnebunkeren er en såkaldt 'Ildlederbunker' som officerer i den tyske hær brugte under Anden Verdenskrig til at styre hvordan alle kanonstillinger på anlægget skulle affyres. Al information fra radar og observationsposterne blev samlet i bunkeren og sendt videre via et telefonsystem ved anlægget, og derfra ud til alle de andre stillinger. Ildledercentralen er den største bunker på anlægget. Der er brugt så meget stål i bunkeren, at det ville række til at bygge 100 mellemklasse biler, som f.eks Ford Mondeo. Bunkeren var først færdigbygget to måneder før krigen sluttede. Så det var en bunker man brugte en masse energi på uden at kunne bruge den til noget fornuftigt".

Nu knap 70 år efter, håber festivalen så på at børnene vil komme med ideer til hvordan den kan anvendes ”fornuftigt”. Koordinator for BunkerLove i Hirtshals, Inge Tranter, forklarer "Børn skal i konkurrencen tage udgangspunkt i et billede og en video om den her ildlederbunker, og så enten tegne eller skrive lidt om hvad de synes at bunkeren kan forvandles til. Forslagene bliver derefter viderebearbejdet og visualiseret af projektets tilknyttede kunstnere. Målet er således en kreativ udveksling mellem børn og billedkunstnere om sammen at nytænke bunkerne og deres formål."

Find bunkeren på www.bunkerlove.dk/burger hvor et ark med billede af bunkeren kan downloades og tegnes på og sendes ind til BunkerLove. Skriftlige forslag er også meget velkommne.

Tegninger / skriftlige forslag sendes til:
BunkerLove, Inge Tranter
Gl. Skagensvej 8
9881 Bindslev

eller på mail: inge@bunkerlove.com

Materiale til at lave forslag på kan både hentes og afleveres på bibliotekerne i Hirtshals, Hjørring og Løkken.

Alle forslag kommer med i en lodtrækning om gavekort fra bl.a. Hjørring Biocenter og AVVs genbrugsbutik i Hjørring.

Om Hjørring Bibliotekerne
http://www.bibliotekerne.hjoerring.dk/

Om BunkerLove
BunkerLove er en forening og årligt tilbagevendende festival, der har som mission at transformere bunkerne i Atlantvolden fra Nordnorge til Sydfrankrig til kunstværker. BunkerLove 2013 er støttet af Region Nordjylland og det officielle 'Kulturpunkt 2013' for regionen. Projektet er bl.a. støttet pga. sin innovative tilgang til bunkernes funktion. På 3 søndage i juli måned bydes på forskelligtartede transformationer af bunkers langs den nordjyske vestkyst - start i Hirtshals søndag. d. 7 juli til Årvågen BunkerLove festival og slut i Furreby ved Løkken d. 21 juli til Folkets BunkerLove festival. Derimellem A Silent Wave. Følg udviklingen på www.Bunkerlove.com

Relevant information800 x 534 pixel    0,45 mb


800 x 534 pixel    0,27 mb


870 x 580 pixel    0,43 mb

Kategorier

Uddannelse ·