25-04-17 - Pressemeddelelse

Arbejdsgruppe anbefaler et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet giver i dag regeringen sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem, der i højere grad kan favne nye beskæftigelsesformer. Regeringen indkalder til politiske forhandlinger.

31-03-17 - Pressemeddelelse

Godt 3 millioner kroner fra varslingspuljen skal hjælpe fyrede medarbejdere hos Siemens Wind Power nær Ikast

Siemens Wind Power lukker til sommer fabrikken i Engesvang og mere end 400 medarbejdere er blevet varslet afskediget. I den forbindelse er der afsat godt 3 millioner kroner fra varslingspuljen til at hjælpe de afskedigede medarbejdere.

31-03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for februar måned

Ledigheden steg i februar måned. Der var således 1.600 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 115.800 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig h

30-03-17 - Pressemeddelelse

Ekspertudvalg skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen

Det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Regeringen nedsætter derfor et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen.

22-03-17 - Pressemeddelelse

Metal-formand Claus Jensen og Troels Lund på robot-rundtur

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og formand for Dansk Metal Claus Jensen tager torsdag-fredag i denne uge på rundtur i Danmark for at se, hvordan robotter og automatisering kan bidrage til at skabe ny vækst og arbejdspladser i Danmark.

21-03-17 - Pressemeddelelse

Langtidsledige får jobpræmie på op til 45.000 kr.

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget en midlertidig jobpræmieordning. Fra 1. april kan langtidsledige få op til 2.500 kr. skattefrit hver måned for at komme i arbejde.

21-03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar måned

I januar 2017 var der 2.676.300 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.600 flere job i januar måned. Samlet er den private beskæftigelse steget med 141.100 siden, at antallet af job begyndte at stige i foråret 2013.

20-03-17 - Pressemeddelelse

Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi

Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi, så de ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, som vil have gennemført en række forslag fra Arbejdsmiljørådet om epoxy og isocyanater.

14-03-17 - Pressemeddelelse

Enig forligskreds vil skabe bedre rammer for ressourceforløb og større tryghed for borgerne

Med et fælles mål om bedre ressourceforløb skal en ny initiativpakke skabe klare rammer for kommunernes arbejde med ressourceforløb og større tryghed for borgerne.

14-03-17 - Pressemeddelelse

Antallet af personer på kontanthjælp er på vej ned

I april 2016 var der 156.500 fuldtidspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Syv måneder senere var antallet faldet til 151.200. Det svarer til et fald på 5.200 fuldtidspersoner siden april 2016, hvor kontanthjælpsloftet trådte i kraft,

07-03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesministeren vil forlænge frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil forlænge frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet frem til 1. juli 2019.

03-03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for januar måned

Ledigheden steg i januar måned. Der var således 400 flere fuldtidsledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,2 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 114.000 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samti

28-02-17 - Pressemeddelelse

Kommuner rådgiver beskæftigelsesministeren

Ni kommuner gav tirsdag beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen indspark til indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere.

28-02-17 - Pressemeddelelse

Ekspertgruppe: Ny uddannelse skal hjælpe unge på rette kurs

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse giver i dag deres anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre efter grundskolen. Blandt anbefalingerne er, at en ny forberedende uddannelse skal erstatte en række forberedende tilbud. Den anbefaling vil

22-02-17 - Pressemeddelelse

Aftalekredsen gør status på trepartsaftalen om integration på arbejdsmarkedet

I dag mødtes beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg med arbejdsmarkedets parter for at gøre status på trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration.