22-03-17 - Pressemeddelelse

Metal-formand Claus Jensen og Troels Lund på robot-rundtur

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og formand for Dansk Metal Claus Jensen tager torsdag-fredag i denne uge på rundtur i Danmark for at se, hvordan robotter og automatisering kan bidrage til at skabe ny vækst og arbejdspladser i Danmark.

21-03-17 - Pressemeddelelse

Langtidsledige får jobpræmie på op til 45.000 kr.

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget en midlertidig jobpræmieordning. Fra 1. april kan langtidsledige få op til 2.500 kr. skattefrit hver måned for at komme i arbejde.

21-03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar måned

I januar 2017 var der 2.676.300 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.600 flere job i januar måned. Samlet er den private beskæftigelse steget med 141.100 siden, at antallet af job begyndte at stige i foråret 2013.

20-03-17 - Pressemeddelelse

Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi

Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi, så de ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, som vil have gennemført en række forslag fra Arbejdsmiljørådet om epoxy og isocyanater.

14-03-17 - Pressemeddelelse

Enig forligskreds vil skabe bedre rammer for ressourceforløb og større tryghed for borgerne

Med et fælles mål om bedre ressourceforløb skal en ny initiativpakke skabe klare rammer for kommunernes arbejde med ressourceforløb og større tryghed for borgerne.

14-03-17 - Pressemeddelelse

Antallet af personer på kontanthjælp er på vej ned

I april 2016 var der 156.500 fuldtidspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Syv måneder senere var antallet faldet til 151.200. Det svarer til et fald på 5.200 fuldtidspersoner siden april 2016, hvor kontanthjælpsloftet trådte i kraft,

07-03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesministeren vil forlænge frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil forlænge frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet frem til 1. juli 2019.

03-03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for januar måned

Ledigheden steg i januar måned. Der var således 400 flere fuldtidsledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,2 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 114.000 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samti

28-02-17 - Pressemeddelelse

Kommuner rådgiver beskæftigelsesministeren

Ni kommuner gav tirsdag beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen indspark til indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere.

28-02-17 - Pressemeddelelse

Ekspertgruppe: Ny uddannelse skal hjælpe unge på rette kurs

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse giver i dag deres anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre efter grundskolen. Blandt anbefalingerne er, at en ny forberedende uddannelse skal erstatte en række forberedende tilbud. Den anbefaling vil

22-02-17 - Pressemeddelelse

Aftalekredsen gør status på trepartsaftalen om integration på arbejdsmarkedet

I dag mødtes beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg med arbejdsmarkedets parter for at gøre status på trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration.

21-02-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for december måned

I december 2016 var der 2.674.177 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.832 flere job i december måned. Samlet er den private beskæftigelse steget med 138.460 siden, at antallet af job begyndte at stige i foråret 2013.

20-02-17 - Pressemeddelelse

Ledige seniorer får hjælp til at komme hurtigere i job

Ledige over 50 år er i særlig risiko for at blive langtidsledige. Fem a-kasser er derfor udvalgt til at få ledige seniorer hurtigere tilbage i job og bryde mønstret.

10-02-17 - Pressemeddelelse

Lovforslag: Jobpræmie til langtidsledige

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fredag fremsat et lovforslag, der giver langtidsledige en jobpræmie på op til 45.000 kr. for at komme i arbejde.

06-02-17 - Pressemeddelelse

Færre opbruger dagpenge

Det gennemsnitlige ugentlige antal personer, der opbruger dagpengeretten, er faldet med godt 20 pct. fra 1. halvår 2016 til perioden juli-oktober 2016.